Příznaky přechodu

Jak se pozná menopauza? Jsem v přechodu?

1. Poruchy menstruačního cyklu

Jak z výše uvedeného vyplývá, začne docházet k poruchám menstruačního cyklu. Ten může být nepravidelný, menstruace trvají různě dlouho a mají různou sílu. S postupem času se pak menstruace úplně zastavuje, dochází k menopauze.

2. Pocity horka, návaly, slabost

Kolísající hladiny hormonů často vedou k pocitům horka, návalům a slabostem.

3. Kolísavost krevního tlaku, bolesti hlavy, malátnost

Další z příznaků menopauzy jsou kolísání krevního tlaku provázené bolestmi hlavy nebo pocity malátnosti.

4. Pocity neklidu, nespavost, podrážděnost, apatie, únava

Protože i funkce mozku jsou ovlivněny hladinami hormonů, může u ženy v přechodu docházet k neklidu, nespavosti, podrážděnosti, nebo naopak ke zhoršování zájmu o okolí, apatii, těžké únavě, či k jiným psychickým poruchám.

5. Kožní obtíže

Často se najednou objevují obtíže s kvalitou pokožky, projevující se různými vyrážkami, ochabováním kůže (zčásti i díky nedostatku tekutin), rychlejší tvorbou vrásek.

6. Úbytek kostní hmoty

U některých žen se s přechodem začne zcela náhle měnit kvalita kostí - dochází k úbytku kostní hmoty, která vede zpočátku k osteopenii, poté i k osteoporóze.

Pokud tyto příznaky na sobě pociťujete, poraďte se se svým lékařem a také vyzkoušejte přípravky menoflavon.

Přečtěte si více

menoflavon - řešení menopauzy